SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Morön Bollklubb

Kallelse årsmöte Morön BK
2024-02-29 13:02

Morön BK, org. nr 894700–1049, kallar medlemmar till årsmöte enligt stadgar.

 

Mötet kommer att äga rum på Scandic Skellefteå, torsdagen den 21 mars 2024 kl. 18:00

Förutom ett årsmöte bjuder föreningen på en matig smörgås och en inspirerande föreläsning av Anna Ricknell.
Anmälan sker via info@moron.se senast 14/3. Ange eventuella allergier i er anmälan.

 

 

Förslag på dagordning:

 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd
 2. Val av mötes funktionärer
 3. Ordförande
 4. Sekreterare
 5. Två protokoll justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
 6. Två rösträknare
 7. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 8. Fastställande av arbetsordning för mötet
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 12. Fastställande av medlemsavgifter
 13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 15. Val av
 16. Föreningens ordförande för en tid på 1 år
 17. Två ledamöter för en tid av 2 år
 18. Två ledamöter för en tid på 1 år
 19. En suppleant för en tid på 1 år
 20. Revisor för jämte suppleant för en tid på 1 år
 21. Fyra ledamöter i valberedningen för en tid på 1 år, av vilka en ska utses till ordförande
 22. Ombud vid möten där föreningen har rätt att vara representerad via ombud
 23. Moröns minnesfond
 24. Eventuella frågor som anmälts under punkt 4
 25. Ändring av stadgar. Vi tar bort ordet elit från Moröns stadgar då detta inte längre är förknippat med Moröns verksamhetsplan.

Nuvarande formulering 1 kap. 1§ Ändamål

Föreslagen formulering

Sveriges mest välmående bredd och elitfotbollsförening för alla.

Sveriges mest välmående breddförening för alla.

 

Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse finns tillgänglig på kansliet en vecka före årsmötet.

 

Varmt välkomna, Styrelsen

 
Våra sponsorer